1. Şahıs ve firmaların Ticaret Hukuku işlemleri(Kuruluş-Birleşme-Devir-Tasviye-Genel Kurul vb.)

2. Türk mevzuatına ve muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlaması

3. Muhasebe ve Mali İşler uygulamaları konusunda müşavirlik

3.1 Muhasebe kayıtlarının kontrolü

3.2 Muhtasar,KDV,Geçici Vergi ve Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Hazırlanması

3.3 Sabit kıymetlerin mevzuata uygun şekilde kayıtlarının tutulması, sayımı ve raporlanması

3.4 İthalat-İhracat kambiyo mevzuat uygulamaları ve takip sistemlerinin kurulması

3.5 Bilanço, Gelir Tablosu,Nakit Akım Tablosu ve diğer mali tabloların hazırlanması

 

4. Muhasebe ve Mali İşler uygulama ve esasları konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi

5. Muhasebe ve Mali İşler sistemlerinin kurulması,geliştirilmesi ve denetimi

6. Maliyet muhasebesi sistemlerinin kurulması ve belge formatlarının oluşturulması

7. Personel ve İş hukuku ile ilgili bildirgelerin hazırlanması

8. Firma içi mali analiz ve raporlama sisteminin kurulması ve geliştirilmesi

Son Mevzuatlar

Son Yazılar

Döviz